Spisbränsle

Alla skorstensfria spisar och kaminer behöver naturligtvis bränsle för att fungera, och marknaden är inte sen att haka på med erbjudanden. Således är det inga problem att få tag på spisbränsle, vare sig i butikerna eller på nätet. Dock lönar det sig att ta reda på lite fakta kring spisbränsle innan för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Spisbränsle är ren flytande bioetanol (bioalkohol) som används för eldning i alla typer av skorstensfria spisar, kaminer och brännare. Spisbränsle framställs genom en naturlig jäsningsprocess av förnybart material, som till exempel skogsråvaror, majs eller potatis. Du kan ofta hitta spisbränsle under namnet denaturerad etanol, vilket beskriver dess egenskaper vid tillverkningen. Så som alla andra förnybara energikällor är spisbränsle miljövänligt, och vid förbränning bildas det aldrig sot eller rök som då man till exempel eldar med ved eller kol. Man skulle kunna likna spisbränsle vid flytande ved, men som sagt utan vedens negativa effekter vid förbränning (dvs. att då veden brinner bildas sot och rök). Faktum är att då det brinner i brännaren bildas enbart samma restprodukter som finns i utandningsluft – koldioxid, vattenånga och värme.

>>Titta på hela sortimentet av spisbränsle här.

Då man eldar i en skorstensfri eldstad uppstår en viss värme, men aldrig så mycket att det kan fungera som en alternativ uppvärmningskälla. Man får nog mer betrakta det som en skön tillskottsvärme beroende av rumstorleken, och den skorstensfria pjäsen fyller mer sin funktion med att höja ”mysfaktorn”, än någonting annat. Hur mycket värme som ändock bildas beror på vilken typ av brännare man använder. Generellt ger en skorstensfri kamin mer värmetillskott än andra typer av brännare. Tillverkaren anger alltid vilken effekt brännaren har.

Vissa spisbränslen luktar lite medan andra har en mer neutral doft. Även här är förbränningskärlet av viss betydelse. Vissa typer av förbränningskärl, som exempelvis ser ut som koppar, är extra känsliga och kräver bra bränslekvalitet för att inte avge någon lukt. Hur länge 1 liter spisbränsle räcker är också avhängigt effekten på brännaren. Normalt räcker 1 liter till 2-4 timmars eldning, och man kan räkna med att det i genomsnitt kostar 10-15 kronor i timmen att elda med spisbränsle. Du kan dock alltid tänka på att sänka förbrukningen. Först och främst är det viktigt att välja en bra eldstad med ordentlig brännare/brännarkassett och där effekten kan regleras. Undvik om möjligt även alla former av förbränningskärl som ser ut som koppar då dessa blir onödigt varma, vilket ökar bränsleåtgången. Generellt sett är koppar mindre säkert eftersom de kan sakna reglermekanism och blir därmed så varma att spisbränslet riskerar att koka och skvalpa ut.

Vanligtvis passar det spisbränsle som finns i handeln till de flesta typer av skorstensfria produkter, men ta ändå som vana att kontrollera vilket spisbränsle som passar just din eldstad innan du köper något. Du kan förvara upp till 100 liter spisbränsle hemma i rumstemperatur, men se naturligtvis till att det är utom räckhåll för barn.

Rimstone Interiör & Designlagret och TheHome.se är två inredningsbutiker online som har valt att satsa på skorstensfria spisar och de säljer även spisbränsle till sina produkter.