Spis utan skorsten

En spis utan skorsten. Funkar det? Nåväl, om du inte har följt med i utvecklingen och är något av en novis i ämnet eldstäder, så är frågan inte helt irrelevant. Följande artikel ska försöka att klarlägga att det fungerar alldeles utmärkt med en spis utan skorsten, och givetvis också varför.

De flesta uppskattar säkert tanken på en öppen brasa, och alla vet hur hemtrevligt och mysigt det låter när vedträna i brasan knastrar och sprakar. Det fladdrande varma skenet från lågorna ger den där alldeles speciella atmosfären som bara kan upplevas med en levande och synlig eld. Men alla kanske däremot inte är medvetna om hur ineffektiv och oekonomisk den öppna spisen är som ren uppvärmningskälla. Stora mängder varm luft från rummet sugs ut genom spisen och skorstenen och det är inte ovanligt med 500-800 kubikmeter per timme. Att ha en energikälla i hemmet som inte avger någon egentlig värme, utan som tvärtom ”stjäl” rumsvärmen och leder ut den ur huset genom skorstenen, är förstås ett energiproblem. Dock är detta något som man nu kan lösa på ren teknisk väg, genom att installera insatser i form av energikassetter. Nu är det måhända inte alla förunnat att ens ha ett boende med skorsten som kan kopplas till en öppen eldstad, och det är där som en spis utan skorsten kommer in i ekvationen.

>>Titta på hela sortimentet av spis utan skorsten här.

En spis utan skorsten kallas med andra ord för skorstensfri spis eller skorstensfri kamin, vilket i praktiken är samma sak. Den stora fördelen med dessa är att de inte kräver någon skorsten, eller ens installation för att fungera. De kan helt enkelt flyttas runt på samma sätt som en möbel, vilket förstås är väldigt praktiskt när man möblerar om. Varken skorstensfria spisar eller kaminer släpper ut någon rök, enbart vattenånga och lite koldioxid då de eldas med biobränsle. Spisarna och kaminerna avger dock värme men är inte så energieffektiva att de kan ersätta traditionell uppvärmning i ett rum. De fungerar däremot som en utmärkt värmekälla för inglasade uterum och balkonger. Pjäsernas huvudsakliga funktion är förstås att höja ”mysfaktorn”, vilket bidrar till en trevlig och skön atmosfär i hemmet. Men det allra viktigaste incitamentet till att föredra en spis utan skorsten före en traditionell eldstad är den rena energifrågan, där alltså en spis utan skorsten är överlägsen på så sätt att den inte förbrukar någon rumsvärme i egentlig mening, samt att den är så miljövänlig.

Två stycken webbutiker som tagit fasta på trenden är Rimstone Interiör & Designlagret och TheHome.se, vilka har ett brett utbud av skorstensfria spisar och kaminer, jämsides med sina övriga produkter för hemmet. Därmed har dessa två säkrat sin position på marknaden då skorstensfria produkter är enormt populära. Förutom dessa finns ett oändligt utbud att välja på online, så risken att du inte skulle finna just den modell som du vill ha är tämligen obefintlig. Många svenska företag har hållit sig i bräschen vad gäller att utveckla och producera spis utan skorsten eller som återförsäljare för den internationella marknaden, så du lär inte heller ha några problem att hitta en fysisk affär på hemmaplan om du föredrar att köpa spis utan skorsten på det sättet istället.